Kazánfűtői állás

A gyimesfelsőloki „Domokos Pál Péter” Általános Iskola, amely Gyimesfelsőlok, Hargita megye, 546 szám alatt található, a 286/2011-es és az ezt kiegészítő 1027/2014-es rendelet értelmében, az érdeklődők tudomására hozza a következőket:
Versenyvizsgát szervez:

 • egy megüresedett kazánfűtői állás betöltésére a gyimesközéploki „Domokos Pál Péter”Általános Iskolánál
 • 1 poszt (1 egész norma) –meghatározatlan időre

A versenyvizsga időpontja:

 • írásbeli vizsga – 2021 szeptember 29- 1100 óra
 • gyakorlati próba – 2021 szeptember 29- 1400 óra

A versenyvizsga helye: „Domokos Pál Péter”Általános Iskola székhelye Gyimesfelsőlok, 546 szám
A versenyvizsgára egy beiratkozási iratcsomót( doszár-t) kell az iskola titkárságára letenni , 2021 szeptember 6-tól egészen 2021 szeptember 17-ig, naponta 12-15 óra között Tel.0266/339201 Mob. 0787568499

Jelentkezési feltételek a versenyvizsgán való részvételhez:

A 286/2011-es kormányrendelet 3-ik paragrafusa értelmében a jelentkezőknek a következő feltételeknek kell eleget tenniük:

 • Romániai lakhellyel rendelkező román, esetleg más európai uniós állampolgár kell legyen
 • ismerje a román nyelvet szóban és írásban egyaránt
 • a törvény által előírt minimális életkorral kell rendelkezzen
 • teljes cselekvőképességgel rendelkezik
 • egészségügyi állapota megegyezik a megpályázott állás betöltésére, amit a családorvos vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiálított orvosi igazolvánnyal tud igazolni
 • rendelkezzen a megfelelő végzettséggel és régiséggel
 • nincs végleges ítélete az emberiség, az állam vagy hivatalos szervek ellen elkövetett csalás, korrupciós bűncselekedetek szándékos elkövetése miatt, ami összeférhetetlenné teszi az állásában kifejtett tevékenységek gyakorlásában

Szükséges iratok a vizsgadosszié összeállításához:

 1. A vizsgára való beiratkozási kérvény ( az intézmény vezetőségéhez)
 2. Személyi igazolvány
 3. A kazánfűtői végzettséget igazoló irat, okirat, iskola tanulmányait igazoló oklevél másolata
 4. Erkölcsi bizonyítvány (Cazier judiciar)
 5. Munkaképességet igazoló orvosi bizonyítvány( családorvos) nem régebbi mint hat hónap a vizsga időpontjától számítva, azzal a megjegyzéssel „apt pentru angajare post”
 6. Önéletrajz ( Curriculum vitae)
 7. A pályázó eredetiben is be kell mutassa a személyazonossági iratait valamint a végzettséget igazoló oklevelet
 8. Az iratcsomók ellenőrzése után a hiányos iratokkal rendelkezők automatikusan kizáródnak a versenyvizsgáról

Minkét vizsgán a megszerezhető 100 pontból 60 pontot el kell érni csak akkor sikeres a vizsga
Az írásbeli és az interjú aránya a végső osztályzatban 50-50%

További részletek az alábbi letölthető dokumentumokban

Anunt – hirdetés román nyelven

Hirdetés magyar nyelven

Fisa postului

Leave A Reply

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.