Domokos Pál Péter Széchenyi-díjas magyar tanár, történész, néprajzkutató, a csángók történetének, kultúrájának kutatója.


A Domokos Pál Péter Általános Iskola adatai

Iskolánk névadója Domokos Pál Péter. Oktatási-nevelési tevékenységeinket az alábbi négy épületben bonyolítjuk le:

 • A Domokos Pál Péter nevét viselő központi épületben az előkészítő+ I-VIII. osztályok oktatása-nevelése zajlik. Ennek az iskolaépületnek három folyosója van, melyek külön bejárattal rendelkeznek. Az első folyosón az alsó tagozat osztálytermei találhatók. (Az előkészítő, I., II., III. és IV. osztályoké.)Ebben az egységben az előkészítő, I és IV. osztályok önállóan fognak működni, míg a II. és III. osztályok összevontan fognak müködni. Ugyanezen a folyosón található illemhely is, külön fiúk és lányok részére, a követelményeknek megfelelő felszereléssel ellátva. A második folyosón a felső tagozat osztálytermei találhatók, (az V., VI., VII. és VIII. osztályoké), illetve a tej és kifli program lebonyolítására kialakított helyiség. Ezen a folyosón is található egy illemhelyiség, külön fiúk és lányok számára kialakítva, a követelményeknek megfelelő felszereléssel ellátva. Ugyanezen a folyosón található egy taneszközök tárolására szolgáló helyiség is. A harmadik folyosón a következő termek találhatók: egy többhasznú terem (informatikalabor, könyvtár, olvasó- és vetítőterem), a tanári, a titkárság és könyvelőség, ill. irattár. A második és harmadik folyosó között található a szintén külön bejárattal rendelkező igazgatói iroda.
 • A fenti épület mellett található, az óvoda, amely két csoporttal működik.
 • Körülbelül három kilométerre helyezkedik el a központi iskolától annak egy alegysége, a Domokos Pál Péter Általános Iskola, Tatrosforrás, két folyosóval, az egyiken az alsó, a másikon pedig a felső tagozat termeivel. Ebben az alegységben az előkészítő osztály önálló, míg az I-III. És a II-IV. összevont osztályokkal fog működni. Ebben az alegységben is óvoda működik egy vegyescsoporttal.
 • A negyedik épület körülbelül másfél kilométerre fekszik a központi épülettől. Ez a Nyíresalji Elemi Iskola. Az osztályok összevontak, előkészítő-III., illetve I-II-IV. osztályokba, a tanulólétszám következtében. Az épület emeletén található az összevont csopottal működő óvoda.

Az iskola egyéb adatai

 • Körülmények:
  1. az iskolaépületek a főútvonal mellett helyezkednek el
  2. elérhetőek vasúton és közúton
  3. központi fűtés
  4. hálózati ivóvíz
  5. követelményeknek megfelelően felszeret illemhelyek
  6. hozzáférés a községi sportcsarnokhoz
 • Felszereltség:
  1. informatika-laboratóriumok
  2. könyvtárak
  3. vetítőtermek
 • Választható tantárgyak: